НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ АБОНАМЕНТНА ПОДДРЪЖКА НА ГРОБНИ МЕСТА – ОЗЕЛЕНЯВАНЕ СЪС СЕЗОННИ ЦВЕТЯ, ПОЧИСТВАНЕ ОТ ПЛЕВЕЛИ, ИЗСИЧАНЕ НА ХРАСТИ, КОСЕНЕ НА ТРЕВИ, ЗАПЪЛВАНЕ С ПРЪСТ, ПОКРИВАНЕ С МОЗАЙКА. ИЗГОТВЯ СЕ ДОГОВОР ЗА АБОНАМЕНТНА ПОДДРЪЖКА, С ВЪЗМОЖНОСТ ЗА РАЗСРОЧЕНО ПЛАЩАНЕ НА ВНОСКИ.

ИЗПЪЛНЯВАТ СЕ ПОРЪЧКИ ЗА МОНТАЖ НА ДЪРВЕНИ И МЕТАЛНИ РАМКИ, С КОИТО СЕ ОФОРМЯ ЗЕМНИЯТ НАСИП ВЪРХУ ГРОБНОТО МЯСТО. ОБИКНОВЕНO ТЕЗИ РАМКИ СЕ МОНТИРАТ ДО 39-Я ИЛИ 40-ТИ ДЕН ОТ СМЪРТТА НА ПОГРЕБАНОТО ЛИЦЕ И СЕ ПОЛЗВАТ ДО ИЗГРАЖДАНЕТО НА ПОСТОЯННАТА БЕТОННА ОГРАДА С ПАМЕТНА ПЛОЧА.

- ИЗРАБОТКА НА НЕКРОЛОЗИ ПО КАТАЛОГ.

- ДОСТАВКА НА НЕКРОЛОЗИ И ТРАУРНИ СТОКИ ДО ВАШИЯ ДОМ.

- ОСИГУРЯВАНЕ НА Т. НАР. РАЗДАВКИ ИЛИ ПОДАВКИ, КОИТО ВКЛЮЧВАТ ПВЦ ЧАШКА С ВАРЕНО ЖИТО, МАЛКА ПИТКА, СЛАДКАРСКИ ИЗДЕЛИЯ ИЛИ ПЛОДОВЕ.