НА ВАШЕ РАЗПОЛОЖЕНИЕ СА МАГАЗИНИТЕ НИ ЗА ТРАУРНИ СТОКИ, КОИТО СЕ НАМИРАТ НА АДРЕС: ГР. КЪРДЖАЛИ, УЛ. „ОТЕЦ ПАИСИЙ” №1 (СГРАДА НА ПРОЕКТАНТСКА ОРГАНИЗАЦИЯ, ДО ПАСПОРТНА СЛУЖБА) И УЛ. ГЕН. ВЛАДИМИР СТОЙЧЕВ (СЛЕД EVN ВДЯСНО В ПОСОКА ЦЕНТРАЛНИЯ ВХОД НА ХРИСТИЯНСКОТО ГРОБИЩЕ), В ТЯХ ПРЕДЛАГАМЕ:

- ВСИЧКИ НЕОБХОДИМИ СТОКИ И АРТИКУЛИ ЗА ПОГРЕБЕНИЕ НА ЛИЦА С ХРИСТИЯНСКО ВЕРОИЗПОВЕДАНИЕ, КАТО КОВЧЕЗИ, КРЪСТОВЕ, ДЪРВЕН МАТЕРИАЛ (ТАВАН), ДРАПЕРИИ, САВАНИ, КРЕПОВЕ, ЖАЛЕЙКИ, ШАЛОВЕ, КЪРПИ, ВЕНЦИ, ОБРЕДНИ СВЕЩИ, ИКОНИ И ДР.;
- ВСИЧКИ НЕОБХОДИМИ СТОКИ И АРТИКУЛИ ЗА ПОГРЕБЕНИЕ НА ЛИЦА С МЮСЮЛМАНСКО ВЕРОИЗПОВЕДАНИЕ, КАТО ПЛАТНА (КЕФЕНИЦИ), ДЪРВЕН МАТЕРИАЛ, МЮСЮЛМАНСКИ КОВЧЕГ (САЛ) И ДР;
- ЕСТЕСТВЕНИ И ИЗКУСТВЕНИ ЦВЕТЯ, ВЕНЦИ И БУКЕТИ.