В СЛУЧАЙ НА НАСТЪПИЛА СМЪРТ СА НЕОБХОДИМИ СЛЕДНИТЕ ДОКУМЕНТИ:

1. СЪОБЩЕНИЕ ЗА СМЪРТ - АКО СМЪРТТА Е НАСТЪПИЛА В ДОМА, СЪОБЩЕНИЕТО ЗА СМЪРТ СЕ ИЗДАВА ОТ ЛИЧНИЯ ЛЕКАР; АКО ПОКОЙНИКЪТ НЯМА ЛИЧЕН ЛЕКАР - КОНСУЛТИРАЙТЕ СЕ С НАС.
2. ЛИЧНА КАРТА НА ПОЧИНАЛИЯ/-АТА.

АКО СМЪРТТА Е НАСТЪПИЛА В БОЛНИЧНО ЗАВЕДЕНИЕ Е НЕОБХОДИМО СЪОБЩЕНИЕТО ЗА СМЪРТ ДА БЪДЕ ИЗДАДЕНО ОТ ЛЕКАР И ЗАВЕРЕНО ОТ РЕГИСТРАТУРАТА НА БОЛНИЧНОТО ЗАВЕДЕНИЕ.

ПРИ СЪДЕБЕН СЛУЧАЙ СЪОБЩЕНИЕТО ЗА СМЪРТ СЕ ИЗДАВА ОТ СЪДЕБЕН ЛЕКАР.

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕТО ОТ АКТА ЗА СМЪРТ, КОЙТО Е И РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПОГРЕБЕНИЕ, СЕ ИЗДАВА В НАСЕЛЕНОТО МЯСТО, КЪДЕТО Е НАСТЪПИЛА СМЪРТТА, И ПО-КОНКРЕТНО ОТ КМЕТА НА НАСЕЛЕНОТО МЯСТО ИЛИ ОТ СЛУЖИТЕЛИТЕ В ОТДЕЛИТЕ „ГРАОН” НА ОБЩИНИТЕ.